welcome

Tuesday, 22 November 2011

Kata Ganti Nama Diri Singkat

Setelah semalam saya jelaskan berkaiatan Kata Ganti Nama Diri, hari ini saya akan jelaskan satu lagi Kata ganti Nama iaitu Kata Ganti Nama Diri Singkat.
Terbahagi kepada 3 jenis yang utama iaitu :
i. ku
ii. kau
iii. mu

i. Ku

 1. Singkatan dari Kata Ganti Nama Diri Pertama iaitu aku --->ku
 2. Digunakan di awal dan juga di akhir kata
 3. Contohnya:
 • Bunga itu kusiram setiap hari.
 • Lelaki itu bukan ayahku

ii. kau
 1. Singkatan dari Kata Ganti Nama Diri Kedua iaitu engkau --->kau
 2. Digunakan di awal kata sahaja
 3. Contohnya
 • Kauberikan buku ini kepada Ahmad

iii. mu
 1. Singkatan dari Kata Ganti Nama Diri Kedua iaitu kamu --->mu
 2. Digunakan di akhir kata sahaja
 3. Contohnya
 • Rupamu seiras penyanyi popular itu.

*Harus diingat, apabila menggunakan Kata Ganti Nama Diri Singkat, ianya ditulis bersama dengan kata tersebut bukannya berasingan.
*Selain dari ketiga-tiga Kata Ganti Nama Diri di atas, Kata Ganti Nama Diri yang lain TIADA singkatan.

No comments:

Post a Comment