welcome

Monday, 21 November 2011

Kata Ganti Nama Diri

Terbahagi Kepada 3 jenis iaitu :
i. Kata Ganti Nama Diri Pertama
ii. Kata Ganti Nama Diri Kedua
iii. Kata Ganti Nama Diri Ketiga

i. Kata Ganti Nama Diri Pertama
 • dituturkan oleh yang bertutur
 • terdapat 2 bentuk iaitu bentuk tunggal & bentuk jamak 
 • Contoh bentuk tunggal - aku, saya, beta, hamba, patik 
 • Contoh kata jamak - kita, kami 


ii. Kata Ganti Nama Diri Kedua
 • dituturkan oleh orang yang diajak bertutur
 • terdapat 2 bentuk iaitu bentuk tunggal & bentuk jamak
 • Contoh bentuk tunggal - anda, awak, kamu, engkau, tuanku
 • Contoh bentuk jamak - kalian, kamu

iii. Kata Ganti Nama Diri Ketiga

 • berkaitan orang yang diceritakan ( pihak ketiga )
 • terdapat 2 bentuk iaitu bentuk tunggal & bentuk jamak
 • Contoh bentuk tunggal - baginda, beliau, dia, -nya, ia
 • Contoh bentuk jamak - mereka

No comments:

Post a Comment