welcome

Wednesday, 23 November 2011

Kata Ganti Nama

Salam sejahtera kepada pengunjung blog ini. Hari ini, saya akan jelaskan pula berkaitan Kata Ganti Nama yang seterusnya. Kata Ganti Nama ini terbahagi kepada 2 jenis sahaja iaitu
a. Kata Ganti Nama Tunjuk
b. Kata Ganti Nama Tak Tentu

a. Kata Ganti Nama Tunjuk
  • Terdapat 5 jenis iaitu itu, ini, sini, situ, sana
Itu - Untuk menunjukkan sesuatu yang jauh
Ini - Untuk menunjukkan sesuatu yang dekat sahaja
Sini - Untuk menunjukkan sesuatu tempat yang dekat
Situ - Untuk menunjukkan sesuatu tempat yang tidak begitu jauh
Sana - Untuk menunjukkan tempat yang jauh

b. Kata Ganti Nama Tak Tentu
  • Terdapat 4 jenis iaitu apa-apa, sesiapa/siapa-siapa, bila-bila, mana-mana
apa-apa - menggantikan benda atau hal yang tidak khusus
sesiapa/siapa-siapa - menggantikan manusia yang tidak khusus
bila-bila - menggantikan masa yang tidak khusus
mana-mana - menggantikan nama benda atau tempat yang tidak khusus

No comments:

Post a Comment