welcome

Wednesday, 30 November 2011

Kata Kerja

Salam sejahtera semua. Setelah beberapa hari tidak menghantar input berkaitan tatabahasa, pada hari ini saya ingin berkongsi berkaitan Kata Kerja.
Kata Kerja terbahagi kepada 2 jenis utama iaitu :
  1. Kata Kerja Transitif
  2. Kata Kerja Tak Transitif

Kata Kerja Transitif
1.Perbuatan dilakukan ke atas benda lain
2.Memerlukan penyambut/benda
Contohnya:
  • Ayam itu mematuk gandum.
  • Katak itu ditelan oleh ular.

Kata Kerja Tak Transitif
1.Dilakukan ke atas diri sendiri
2.Tidak memerlukan penyambut
Contohnya :
  • Kumari tersenyum sendirian di ruang tamu.
  • Adik tidur lena di dalam buainya.

No comments:

Post a Comment